skip to Main Content

Školka Magic Rainbow

Anglická školka Praha 5

Školka pro děti 2-6 let

Soukromá školka pro děti ve věku 2-6 let.

Školka se zahradou

Školka s velkou zahradou v krásné a klidné lokalitě Prahy 5 – Cibulka.

Anglická školka

Výuka je zajištěna převážně rodilými mluvčími v anglickém jazyce, což umožňuje dětem osvojení tohoto jazyka přirozenou a spontánní cestou.

Filozofie naší školky

V naší školce probíhá vzdělávání v anglickém jazyce. Klademe důraz na kvalitní výuku formou hry. Třídy mají malý počet dětí, okolo 14-16 dětí na 2 pedagogy. Prosazujeme individuální přístup k dětem a k výuce. Školka je vybavena interaktivními hračkami, nástroji, učebními pomůckami a počítači, které pomohou Vašim dětem v přípravě na budoucí školní docházku. Školní vzdělávací program naší školky je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vycházející  ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Náš výukový program se soustředí na celkový rozvoj osobnosti dítěte a všech jejích aspektů.

citový rozvoj

Naši učitelé vytvářejí ve školce radostnou a příjemnou atmosféru a jednají s dětmi přátelsky a s porozuměním. Pomáhají dětem objevit a rozvinout v nich řadu pocitů a dojmů, které jsou pro jejich rozvoj velmi důležité. Budujeme v dětech pocit sebedůvěry a sebeúcty a věříme,že obojí se vytváří v pozitivním prostředí plném podpory.

sociální rozvoj

Věříme, že základ rozvoje smyslu pro spolupráci a empatii je ve skupinové práci sdílením věcí, hraček i pocitů. Proto také pomáháme dětem s vyjádřením jejich pocitů, nálad a příčin toho, proč jsou rozzlobené nebo rozrušené.

fyzický rozvoj

Je velmi důležité rozvíjet jemnou motoriku dětí a jejich celkovou obratnost. Specifické aktivity také zvyšují dětskou pozornost a trvale povzbuzují děti v jejich trpělivosti a houževnatosti. Děti jsou povzbuzovány k rozvoji obratnosti v jejich osobním tempu a v bezpečném prostředí.

učební témata

Náš studijní plán je založen na tématických okruzích, které děti studují. Daná témata jsou vybírána přiměřeně k věku a prolínají veškerými aktivitami během dne. Naši pedagogové se snaží přiblížit tato témata dětem pomocí obrázků, písniček, her, divadla, cestováním… Témata se pravidelně mění a rodiče jsou o nich průběžně informováni.

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Saint Antoine De Exupéry

O školce Magic Rainbow

Soukromá jazyková školka Magic Rainbow Preschool přijímá děti ve věku 2-6 let, aby se vzdělávaly v anglicky mluvícím prostředí.

Magic Rainbow Preschool školka  se nachází  v krásné a klidné lokalitě Prahy 5 – Cibulka. Školka je obklopena velkou zahradou, která je přizpůsobena potřebám dětí při jejich pobytu venku.

Veškerá výuka probíhá v anglickém jazyce, což umožňuje dětem osvojení tohoto jazyka přirozenou a spontánní cestou. Školka má třídy s nízkým počtem žáků. V každé třídě se dětem věnují dva pedagogové, převážně rodilí mluvčí, kteří mají již dřívější zkušenost s výukou předškolních dětiček. Díky nízkému počtu dětí na učitele je možné se každému dítěti věnovat individuálně a přizpůsobit mu výuku tak, aby dítě do školky chodilo šťastné a s radostí.

Jestliže máte zájem k nám svého chlapečka nebo holčičku přihlásit, vyplňte on-line přihlášku a my se Vám ozveme.

Stravování

V naší školce Magic Rainbow Preschool je strava zajištěna skrze cateringovou společnost Ekolandia, od které jídlo odebíráme. Strava splňuje všechny potravinářské a hygienické předpisy a je vařena tak, aby pokryla všechny potřeby dětí. Pitný režim si zajišťuje školka sama, takže není nutné dávat dětem vlastní pití nebo jídlo. Cena stravného je 178,-Kč/den.

Cena stravování není zahrnuta v ceně školného a je placena měsíčně.

Při absenci jsme schopni stravné vrátit, ale pouze za předpokladu, že je dítě řádně omluveno nejpozději den dopředu. Musíme o absenci informovat cateringovou společnost, která všechny údaje o počtu jídel potřebuje min. 24 hodin dopředu.

Rozvrh dne

7.30 –   8.45 Příchod dětí, volná hra, úklid
8.45 –   9.10 Svačina
9.10 –   9.30 Ranní kroužek
9.30 – 10.20 Jazykový program
10.20 – 11.00 Knihy, pohybová a hudební průprava
11.00 – 12.00 Pobyt venku
12.00 – 12.30 Oběd
12.30 – 13.00 Volná hra a odchod domů
13.00 – 14.30 Polední klid/spánek
14.30 – 15.00 Svačina
15.00 – 16.00 Odpolední program
16.00 – 17.30 Volná hra, pobyt na zahradě, odchod domů nebo zájmové kroužky

Uvedený rozvrh je pouze rámcový a může se lišit v jednotlivých třídách. Zohledněn je věk a individuální potřeby dětí.

Naši lektoři

Pracovat jako učitelka v Magic Rainbow je pro mě víc jak sen. Jsem vášnivou zastánkyní učení jazyků v co nejmenším věku. Děti nasávají nový jazyk jako houba!

Jsem z USA a učení jsem si užívala posledních 8 let. Mám ráda sledovat jak se děti zlepšují od začátku školního roku až do konce!”.

V Magic Rainbow jsem od samého počátku a stále mě práce moc baví. Každý den je jiný, každý ročník přinese něco nového.

Děti jsou velkou součástí našich životů, a proto mě jako učitelku naplňuje radost, když vidím jejich malé kroky a velké skoky. Každý rok přináší nové výzvy a zážitky.

Jsem nadšená, že mohu v Magic Rainbow rozvíjet a podporovat dětský zájem a tvořivost. Děti mají v mém srdci velké místo.

Nina

Umožněte svému dítěti zdravý rozvoj v anglicky mluvícím prostředí.

Adresa školky

Karenova 14,
150 00  Praha 5 – Cibulka

Kontaktní osoba

Mgr. Kamila Benešová – ředitelka školky
Telefon: 776 775 522
E-mail: info@magicrainbow.cz

Provozovatel Školka Magic Rainbow o.p.s., IČ: 28992075, spisová značka O 699 vedená u Městského soudu v Praze.

Kde nás najdete

Back To Top