skip to Main Content

Školka Magic Rainbow

Anglická školka Praha 5

Školka pro děti 2-6 let

Soukromá školka pro děti ve věku 2-6 let.

Školka se zahradou

Školka s velkou zahradou v krásné a klidné lokalitě Prahy 5 – Cibulka.

Anglická školka

Výuka je zajištěna převážně rodilými mluvčími v anglickém jazyce, což umožňuje dětem osvojení tohoto jazyka přirozenou a spontánní cestou.

Filozofie naší školky

V naší školce probíhá vzdělávání v anglickém jazyce. Klademe důraz na kvalitní výuku formou hry. Třídy mají malý počet dětí, okolo 14-16 dětí na 2 pedagogy. Prosazujeme individuální přístup k dětem a k výuce. Školka je vybavena interaktivními hračkami, nástroji, učebními pomůckami a počítači, které pomohou Vašim dětem v přípravě na budoucí školní docházku. Školní vzdělávací program naší školky je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vycházející  ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Náš výukový program se soustředí na celkový rozvoj osobnosti dítěte a všech jejích aspektů.

citový rozvoj

Naši učitelé vytvářejí ve školce radostnou a příjemnou atmosféru a jednají s dětmi přátelsky a s porozuměním. Pomáhají dětem objevit a rozvinout v nich řadu pocitů a dojmů, které jsou pro jejich rozvoj velmi důležité. Budujeme v dětech pocit sebedůvěry a sebeúcty a věříme,že obojí se vytváří v pozitivním prostředí plném podpory.

sociální rozvoj

Věříme, že základ rozvoje smyslu pro spolupráci a empatii je ve skupinové práci sdílením věcí, hraček i pocitů. Proto také pomáháme dětem s vyjádřením jejich pocitů, nálad a příčin toho, proč jsou rozzlobené nebo rozrušené.

fyzický rozvoj

Je velmi důležité rozvíjet jemnou motoriku dětí a jejich celkovou obratnost. Specifické aktivity také zvyšují dětskou pozornost a trvale povzbuzují děti v jejich trpělivosti a houževnatosti. Děti jsou povzbuzovány k rozvoji obratnosti v jejich osobním tempu a v bezpečném prostředí.

učební témata

Náš studijní plán je založen na tématických okruzích, které děti studují. Daná témata jsou vybírána přiměřeně k věku a prolínají veškerými aktivitami během dne. Naši pedagogové se snaží přiblížit tato témata dětem pomocí obrázků, písniček, her, divadla, cestováním… Témata se pravidelně mění a rodiče jsou o nich průběžně informováni.

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Saint Antoine De Exupéry

O školce Magic Rainbow

Soukromá jazyková školka Magic Rainbow Preschool přijímá děti ve věku 2-6 let, aby se vzdělávaly v anglicky mluvícím prostředí.

Magic Rainbow Preschool školka  se nachází  v krásné a klidné lokalitě Prahy 5 – Cibulka. Školka je obklopena velkou zahradou, která je přizpůsobena potřebám dětí při jejich pobytu venku.

Veškerá výuka probíhá v anglickém jazyce, což umožňuje dětem osvojení tohoto jazyka přirozenou a spontánní cestou. Školka má třídy s nízkým počtem žáků. V každé třídě se dětem věnují dva pedagogové, převážně rodilí mluvčí, kteří mají již dřívější zkušenost s výukou předškolních dětiček. Díky nízkému počtu dětí na učitele je možné se každému dítěti věnovat individuálně a přizpůsobit mu výuku tak, aby dítě do školky chodilo šťastné a s radostí.

Školka nabízí celou řadu zájmových kroužků, např. sporty, výtvarný kroužek, jógu. Kroužky jsou zpoplatněny, ale děti chodící 5x týdně na celý den se mohou přihlásit na jakékoliv dva kroužky zdarma.

Jestliže máte zájem k nám svého chlapečka nebo holčičku přihlásit, vyplňte on-line přihlášku a my se Vám ozveme.

Stravování

V naší školce Magic Rainbow Preschool je strava zajištěna skrze cateringovou společnost Ekolandia, od které jídlo odebíráme. Strava splňuje všechny potravinářské a hygienické předpisy a je vařena tak, aby pokryla všechny potřeby dětí. Pitný režim si zajišťuje školka sama, takže není nutné dávat dětem vlastní pití nebo jídlo. Cena stravného je 178,-Kč/den.

Cena stravování není zahrnuta v ceně školného a je placena měsíčně.

Při absenci jsme schopni stravné vrátit, ale pouze za předpokladu, že je dítě řádně omluveno nejpozději den dopředu. Musíme o absenci informovat cateringovou společnost, která všechny údaje o počtu jídel potřebuje min. 24 hodin dopředu.

Rozvrh dne

7.30 –   8.45 Příchod dětí, volná hra, úklid
8.45 –   9.10 Svačina
9.10 –   9.30 Ranní kroužek
9.30 – 10.20 Jazykový program
10.20 – 11.00 Knihy, pohybová a hudební průprava
11.00 – 12.00 Pobyt venku
12.00 – 12.30 Oběd
12.30 – 13.00 Volná hra a odchod domů
13.00 – 14.30 Polední klid/spánek
14.30 – 15.00 Svačina
15.00 – 16.00 Odpolední program
16.00 – 17.30 Volná hra, pobyt na zahradě, odchod domů nebo zájmové kroužky

Uvedený rozvrh je pouze rámcový a může se lišit v jednotlivých třídách. Zohledněn je věk a individuální potřeby dětí.

Naši lektoři

Narodila jsem se v Británii, ale miluji cestování a tak mě vítr zavál až do České republiky.

Pocházím z U.S.A. Miluji angličtinu a jsem ráda, že jako cizinka ji mohu využívat při práci s dětmi. Jejich pokroky mi dělají denně radost.

V Magic Rainbow jsem od samého počátku a stále mě práce moc baví. Každý den je jiný, každý ročník přinese něco nového.

Umožněte svému dítěti zdravý rozvoj v anglicky mluvícím prostředí.

Adresa školky

Karenova 14,
150 00  Praha 5 – Cibulka

Kontaktní osoba

Mgr. Kamila Benešová – ředitelka školky
Telefon: 776 775 522
E-mail: info@magicrainbow.cz

Provozovatel Školka Magic Rainbow o.p.s., IČ: 28992075, spisová značka O 699 vedená u Městského soudu v Praze.

Kde nás najdete

Back To Top